CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural Evolution during Creep of Alloy 800HT in the Temperature Range 600 ºC to 1000 °C

Jenny Erneman (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Jan-Olof Nilsson ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Daniel Tobjörk (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Metallurgical and Materials Transactions A (1073-5623). Vol. 40A (2009), 3, p. 539-550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-11. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 89776

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur