CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detailed microstructure of a cBN based cutting tool material

Jenny Angseryd (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Mattias Elfwing ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials (0263-4368). Vol. 27 (2009), 2, p. 249-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-11. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 89775

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microstructure of a cubic boron nitride tool material and its degradation during hard turning operations