CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of WC-(V,W)C-Co made from pre-alloyed (V,W)C

NG Hashe ; Susanne Norgren ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Johannes Neethling
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials (0263-4368). Vol. 27 (2009), 2, p. 229-233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-11. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 89773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur