CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Realtid ur ett organisationsperspektiv: motiv, införande, effekter

Tor Skoglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Transportforum 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Intelligent Transport SystemsDenna post skapades 2009-02-11. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 89768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur