CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximum-norm estimates for finite-element methods for a strongly damped wave equation

Vidar Thomée (Institutionen för matematik) ; LB Wahlbin
BIT NUMERICAL MATHEMATICS (0006-3835). Vol. 44 (2004), 1, p. 165-179.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: analytic semigroups, operators, stability, spacesDenna post skapades 2009-02-10. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 89736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur