CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biologically inspired optimization methods

Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik)
Ashurst, Southhampton : WIT Press, 2008. ISBN: 978-1-84564-148-1.- 240 s.
[Bok]

Nyckelord: Optimization, stochastic optimization, evolutionary algorithmsDenna post skapades 2009-02-10.
CPL Pubid: 89735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur