CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benchmarking Impacts of EU Policy - Options for Economically Efficient Management of Radio Spectrum

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Colin Blackman ; S. Forge
2007. - 89 s.
[Rapport]

Nyckelord: radio spectrum


Report for the DG Information Society, European Commission.Denna post skapades 2009-02-06. Senast ändrad 2013-08-08.
CPL Pubid: 89666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur