CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Marginal Cost of CO2 Emissions.

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
Energy - The International Journal Vol. 19 (1994), p. 1255-1261.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04.
CPL Pubid: 89622

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Annan fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur