CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability Analysis of Harvesting in a Predator-Prey Model.

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori)
Journal of Theoretical Biology Vol. 174 (1995), p. 13-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 89621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Annan fysik
Annan biologi

Chalmers infrastruktur