CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discounting and Distributional Considerations in the Context of Global Warming.

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Thomas Sterner
Ecological Economics Vol. 19 (1996), p. 169-185.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04. Senast ändrad 2012-12-14.
CPL Pubid: 89618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Annan fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur