CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constant Quota versus Constant Effort Harvesting.

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori)
Environmental and Resource Economics Vol. 7 (1997), p. 193-196.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 89617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Annan fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur