CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are uncertainties in climate and energy systems a justification for stronger near term mitigation policies?

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; SH Schneider
Paper prepared for a Pew Center meeting on timing of climate policies, Washington, October 11-12 (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-02-04. Senast ändrad 2009-02-19.
CPL Pubid: 89616

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Annan fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur