CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are the economic costs of stabilizing the atmosphere prohibitive?

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; SH Schneider
Ecological Economics Vol. 42 (2002), p. 73-80.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04.
CPL Pubid: 89615

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur