CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global energy scenarios meeting stringent CO2 constraints - cost effective fuel choices in the transportation sector.

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori)
Energy Policy Vol. 31 (10) (2003), p. 961-976.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 89614

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur