CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determinants and and land-use patterns of commercial cultivation of a fuel crop in Thailand.

Wathanyu Amatayakul (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Energy for sustainable development Vol. XII (2008), p. 22-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04.
CPL Pubid: 89602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Annan fysik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur