CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Redesign of the Engineering Change Process of a Supplier in the Automotive Industry

Mikael Ström ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Katrine Jokinen
Proceeedings of the 2nd Nordic Conference on Product Lifecycle Management - NordPLM'09 p. 221-234. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Engineering change management, PLMDenna post skapades 2009-02-04. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 89596

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Improving engineering change processes by using lean principles