CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Corrosion of copper by water" [Electrochem. Solid-State Lett., 10, C63, (2007)

Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Electrochemical and solid state letters (1099-0062 ). Vol. 11 (2008), 4, p. S1-S1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 89591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur