CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A versatile method to study electrical treeing in polymeric materials

Ramona Huuva (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Villgot Englund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Thomas Hjertberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 16 (2009), 1, p. 171-178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 89571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur