CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Open Innovation: Present Findings and Future Directions

Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Stockholm : Vinnova, 2008. ISBN: 978-91-85959-07-5.- 64 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-02-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 89566

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur