CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A network-based analysis of allergen-challenged CD4+T cells from patients with allergic rhinitis

Mikael Benson ; Lena M S Carlsson ; G. Guillot ; Margareta Jernås ; M.A. Langston ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Bengt A. Andersson
GENES AND IMMUNITY (1466-4879). Vol. 7 (2006), 6, p. 514-521.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: t-cells, costimulatory molecules, receptor expression, atopic-dermatitis, t-helper-2 cells, immune-responses, airway disease, ox40 ligand, th2, inflammationDenna post skapades 2009-02-03. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 89550

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin (2006-2011)
Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi (GU)

Ämnesområden

Genetik
Immunologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur