CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Static to Dynamic Regulation: Recent Developments in US Telecommunications Policy

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; J. Bauer
Intereconomics - Review of European Economic Policy Vol. 43 (2008), 1, p. 38-50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-03.
CPL Pubid: 89544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur