CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Economic Impacts of Alternative Uses of the Digital Dividend

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Colin Blackman ; S. Forge
Intereconomics - Review of European Economic Policy Vol. 43 (2008), 3, p. 149 - 160.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-03. Senast ändrad 2009-02-03.
CPL Pubid: 89543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur