CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of Spectrum Management Options: Evaluation of Selected Swedish Spectrum Managemet Cases

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Joakim Björkdahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Colin Blackman ; S Forge
17th Biennial International Confernce of the International Telecommunications Society, 24-27 June, 2008. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-02-03.
CPL Pubid: 89542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur