CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FLOW-FLAME INTERACTIONS IN A LEAN PREMIXED LOW SWIRL BURNER

Mohammad Irannezhad (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
7th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements ETMM7 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-02-03. Senast ändrad 2010-01-21.
CPL Pubid: 89540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur