CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Titanium dioxide based solar energy harvesting for environmental and power applications

Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - vi, 44 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: photocatalytic oxidation, photoc atalysis, emission cleaning, titanium dioxide, water splitting, solar hydrogen, photovoltaicsDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-01-10.
CPL Pubid: 8954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-05-14
Tid:
Lokal: