CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liberalization in Thailand and Lao P.D.R.: Challenges and Opportunities

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Colin Blackman ; S. Forge ; S. Supachalasai
19th Regional Conference of the International Telecommunications Society, 18-20 September, 2008. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-02-03. Senast ändrad 2009-02-03.
CPL Pubid: 89537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur