CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BRIDGING THE GAP BETWEEN SIGNAL AND POWER: assessing power system quality using signal processing techniques

Math H.J. Bollen ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Surya Santoso ; Mark F. McGranaghan ; Peter A. Crossley ; Moises V. Ribeiro ; Paulo F. Ribeiro
IEEE Signal Processing Magazine (1053-5888). Vol. 26 (2009), 4, p. 12-31.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-03. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 89536

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur