CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nano-structured planar model catalysts for direct methanol fuel cell applications

Marie Gustavsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 49 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Fuel cell, DMFC, model catalyst, nano-structuring, Colloidal Lithography, anode, electrocatalysis, CO oxidation, platinum, rutheniumDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-01-03.
CPL Pubid: 8953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-05-07
Tid:
Lokal: