CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measured Antenna Response of a Proposed Microwave Tomography System Using an Efficient 3-D FDTD Model

Shantanu Padhi ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; John Howard
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (1536-1225). Vol. 7 (2008), p. 689-692.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-03. Senast ändrad 2009-02-03.
CPL Pubid: 89527

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektronisk mät- och apparatteknik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur