CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual Labs Implementation of Interactive Media for High School Science

Cammy Huang- DeVoss ; Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Maria Sunnerstam (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Maria Spante (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Michael Axelsson ; Ilsa Dohmen
2008. - 25 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-02-03. Senast ändrad 2010-01-15.
CPL Pubid: 89526

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Zoologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Teknik och social förändring
Övrig annan humaniora

Chalmers infrastruktur