CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hands-On Possibilities and Experiences in Biology Education (bioHOPE)

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Maria Sunnerstam (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Bengt Petersson ; Michael Axelsson
2008. - 100 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-02-03.
CPL Pubid: 89525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv (1954-2010)
Zoologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur