CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interplay between structure and properties in perovskite related materials

Annika K. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-244-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-02-02. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 89517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Influence of iron addition on the oxygen-deficient Sr0.85Bi0.15Co1-xFexO3-d (0.0<x<1.0) perovskites


Examination

Datum: 2009-03-06
Tid: 10:15
Lokal: KC
Opponent: Professor Mark Weller

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2925