CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fruktkorg - äpplen, apelsiner, tomater

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 7 sidor s.
[Rapport]

Hänsyn till hälsoeffekter behövs av flera skäl vid val av frukt för arbetsplatsernas allt vanligare fruktkorgar.

Äpplen, apelsiner och tomater är viktiga att prioritera med hänsyn till antioxidanter och lågt innehåll av socker.

Nyckelord: fruktkorgar, frukt, hälsa, antioxidanter, quercetin, katekiner, zeaxantin, lykopen, glukos, sackaros


Rapporten är den sjunde i en serie med antioxidanter som grundtema inom ett projekt för Cancer- och Allergifonden. De sex tidigare har varit inriktade på syreradikaler, antioxidanter, fenoler, flavonoider, karotenoider samt frukt och grönt.Denna post skapades 2009-02-02. Senast ändrad 2009-02-04.
CPL Pubid: 89516

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur