CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Makten över klimatet

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 2008. ISBN: 978-91-85555-06-2.- 219 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Se länk till albertbonniersforlag.seDenna post skapades 2009-02-02.
CPL Pubid: 89511

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Annan fysik
Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur