CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using chemical-looping with oxygen uncoupling (CLOU) for combustion six different of solid fuels

Henrik Leion (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Energy Procedia (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: chemical-looping combustion



Denna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 89486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur