CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations as the way of bridging the gaps between desired and actual building performance

Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the 10th International Building Performance Simulation (IBPSA) Conference, Beijing, China (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2014-11-12.
CPL Pubid: 89481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur