CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mould growth control in cold attics through adaptive ventilation

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Stefan Nilsson ; Marcus Thorin
Proceedings of the 8th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Copenahgen Denmark Vol. 3 (2008), p. 1237.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2014-11-12.
CPL Pubid: 89480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur