CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From EMPD to CFD - overview of different approaches for Heat, Air and Moisture modelling in IEA Annex 41

Arnold Janssens ; Monika Woloszyn ; Carsten Rode ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Michael De Paepe
Proceedings of the IEA ECBCS Annex 41 Closing Seminar, Copenhagen, June 19, 2008 p. 9-21. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2014-11-12.
CPL Pubid: 89478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur