CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of fuel mixing in fluidized bed combustors

David Pallares (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Chemical Engineering Science Vol. 63 (2008), 23, p. 5663-5671 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-30.
CPL Pubid: 89475

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur