CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IEA Annex 41, MOIST-ENG. 2008. Final report.

Subtask 1 – Modelling Principles and Common Exercises.

Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
IEA Annex 41, MOIST-ENG. 2008. Final report. p. 107-114. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2014-11-12.
CPL Pubid: 89474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur