CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scenarios in selected tools for environmental systems analysis

Mattias Höjer ; Sofia Ahlroth ; Karl-Henrik Dreborg ; Tomas Ekvall (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Göran Finnveden ; Olof Hjelm ; Elisabeth Hochschorner ; Måns Nilsson ; Viveka Palm
Journal of Cleaner Production Vol. 16 (2008), 18, p. 1958-1970.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-30.
CPL Pubid: 89473

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur