CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental evaluation of an air-conditioning system supplied by cooling energy from a bore-hole based heat pump system

Katarina Heikkilä (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Building and Environment Vol. 43 (2008), 1, p. 51-61.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-30.
CPL Pubid: 89471

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur