CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leaching of ashes from co-combustion of sewage sludge and wood-Part II: The mobility of metals during phosphorus extraction

Lars-Erik Åmand (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Anita Pettersson
Biomass & bioenergy (0961-9534 ). Vol. 32 (2008), 3, p. 236-244.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 89464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur