CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effective thermostat induced by coarse graining of simple point charge water

Martin Nilsson Jacobi (Institutionen för energi och miljö) ; Johan Nyström (Institutionen för energi och miljö) ; Kolbjörn Tunström (Institutionen för energi och miljö)
Journal of Chemical Physics Vol. 129 (2008), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 89458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Estimating Effective Interactions from Particle Trajectories