CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical-looping Combustion CO2 Ready Gas Power

Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Juan Adanez ; Tobias Pröll ; Rein Kuusik ; Corinne Beal ; Jan Assink ; Franz Snijkers ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Energy Procedia (1876-6102). Vol. 1 (2009), p. 1557-1564.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Chemical-looping combustionDenna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 89451

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur