CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High temperature behavior of NiO-based oxygen carriers for Chemical Looping Combustion

Rein Kuusik ; Andres Trikkel ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Energy Procedia (1876-6102). Vol. 1 (2009), p. 3885-3892.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: chemical-looping combustionDenna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 89450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energiteknik
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur