CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Natural minerals as oxygen carriers for chemical looping combustion in a dual circulating fluidized bed system

Tobias Pröll ; K Mayer ; Johannes Bolhàr-Nordenkampf ; Philipp Kolbitsch ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Hermann Hofbauer
Energy Procedia (1876-6102). Vol. 1 (2009), p. 27-34.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: chemical-looping combustionDenna post skapades 2009-01-30. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 89449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur