CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CO2 capture and storage in the European Union - security of supply and the role of coal based power generation

Jan Kjärstad (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Proc 8th Int. Conf. Greenhouse Gas Control Technologies, Trondheim, June, 2006. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-30.
CPL Pubid: 89441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur