CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Configurable Product Platform Descriptions - Considering Design Reasoning Aspects

Stellan Gedell ; Hans Johannesson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of the 2nd Nordic Conference on Product Lifecycle Management, January 28-29 2009, Götebeorg p. 63-75. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2009-03-12.
CPL Pubid: 89412