CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-frequency current noise of the single-electron shuttle

Andreas Isacsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Tomas Nord (Institutionen för teknisk fysik)
Europhysics Letters (0295-5075). Vol. 66 (2004), 5, p. 708-714.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: coulomb-blockade nanostructures, instability, transistor, transportDenna post skapades 2009-01-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 89405

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur